2011

28-03-2011 PRESSUPOST I PLANTILLA. APROVACIó INICIAL.
EPressupost exercici 2011, plantilla orgànica i relació de llocs de treball. Aprovació inicial.
2011-2879
15-03-2011 NOMENCLàTOR CARRERS I VIES PúBLIQUES.
Expedient de denominació de diferents carrers i inclusió al nomenclàtor del municipi. Aprovació inicial.
2011-2879
17-02-2011 Llista notificacions de data 31.01.2011. Expedient subvenció prevista en el Fons per la regularització d’urbanitzacions. Termini per compareixença. 2011-1561
17-02-2011 Compte general exercici 2010. Exposició pública. 2011-1562

2010

Inserció 2010-17078
Remitent AJUNTAMENT ALBIOL, L’
Emissor ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE L’ALBIOL
BOP 293/2
Resum Ordenances fiscals per a l’exercici 2011. Aprovació definitiva.
D.Publ. 23/12/10    –> [ veure sumari del 23/12/2010 ]
Expedient
Inserció 2010-16166
Remitent AJUNTAMENT ALBIOL, L’
Emissor ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE L’ALBIOL
BOP 281/1
Resum Notifica exp. resolució de 7.09.2010. Imposició primera multa coercititiva per incompliment de resolució de data 12.02.2010.
D.Publ. 09/12/10    –> [ veure sumari del 09/12/2010 ]
Expedient
Inserció 2010-15580
Remitent AJUNTAMENT ALBIOL, L’
Emissor ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE L’ALBIOL
BOP 270/1
Resum Canvi de sistema d’actuació urbanística pel desenvolupament de la Unitat d’Actuació 5 Masies Catalanes. Aprovació definitiva.
D.Publ. 24/11/10    –> [ veure sumari del 24/11/2010 ]
Expedient
Inserció 2010-15255
Remitent AJUNTAMENT ALBIOL, L’
Emissor ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE L’ALBIOL
BOP 264/1
Resum Clàusules i licitació de l’arrendament per l’explotació del servei de bar restaurant. Concurs obert urgent.
D.Publ. 17/11/10    –> [ veure sumari del 17/11/2010 ]
Expedient
Inserció 2010-15169
Remitent AJUNTAMENT ALBIOL, L’
Emissor ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE L’ALBIOL
BOP 258/1
Resum Modificació de les ordenances fiscals per a l’any 2011: IBI i altres.
D.Publ. 10/11/10    –> [ veure sumari del 10/11/2010 ]
Expedient
Inserció 2010-14862
Remitent AJUNTAMENT ALBIOL, L’
Emissor ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE L’ALBIOL
BOP 257/1
Resum Iberbanda, SA sol·licita llicència per activitat de prestació de serveis de comunicacions electròniques en infraestructura de telecomunicacions, al c/ Dragó núm. 18.
D.Publ. 09/11/10    –> [ veure sumari del 09/11/2010 ]
Expedient
Inserció 2010-12913
Remitent AJUNTAMENT ALBIOL, L’
Emissor ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE L’ALBIOL
BOP 223/1
Resum Llista notificacacions: (10.09.2010). Acord plenari d’aprovació inicial del canvi del sistema d’actuació urbanística de compensació a reparcel·lació per cooperació a l’àmbit de la UA 5 Masies Catalanes.
D.Publ. 28/09/10    –> [ veure sumari del 28/09/2010 ]
Expedient
Inserció 2010-11394
Remitent AJUNTAMENT ALBIOL, L’
Emissor ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE L’ALBIOL
BOP 189/1
Resum Fitxer en matèria de protecció de dades. Text íntegre.
D.Publ. 16/08/10    –> [ veure sumari del 16/08/2010 ]
Expedient
Inserció 2010-11184
Remitent AJUNTAMENT ALBIOL, L’
Emissor ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE L’ALBIOL
BOP 184/1
Resum Electromecànica Soler, SL; adjudicació de les obres d’adequació de la xarxa d’enllumenat de Masies Catalanes.
D.Publ. 10/08/10    –> [ veure sumari del 10/08/2010 ]
Expedient
Inserció 2010-10696
Remitent AJUNTAMENT ALBIOL, L’
Emissor ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE L’ALBIOL
BOP 175/1
Resum Comptes anuals per l’exercici 2009. Exposició pública.
D.Publ. 30/07/10    –> [ veure sumari del 30/07/2010 ]
Expedient
Inserció 2010-9377
Remitent AJUNTAMENT ALBIOL, L’
Emissor ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE L’ALBIOL
BOP 154/1
Resum Canvi del sistema d’actuació urbanística per al desenvolupament de la UA 5 Masies Catalanes. Aprovació inicial.
D.Publ. 06/07/10    –> [ veure sumari del 06/07/2010 ]
Expedient
Inserció 2010-7812
Remitent AJUNTAMENT ALBIOL, L’
Emissor ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE L’ALBIOL
BOP 127/1
Resum Llista notificacions: Elisa Vidal i altres. Liquidacions d’aigua.
D.Publ. 03/06/10    –> [ veure sumari del 03/06/2010 ]
Expedient
Inserció 2010-6769
Remitent AJUNTAMENT ALBIOL, L’
Emissor ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE L’ALBIOL
BOP 110/1
Resum Licitació de les obres d’adequació de la xarxa d’enllumenat a Masies Catalanes. Procediment obert ordinari.
D.Publ. 14/05/10    –> [ veure sumari del 14/05/2010 ]
Expedient
Inserció 2010-6478
Remitent AJUNTAMENT ALBIOL, L’
Emissor ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE L’ALBIOL
BOP 107/2
Resum Pressupost exercici 2010, plantilla orgànica i relació de llocs de treball. Aprovació definitiva.
D.Publ. 11/05/10    –> [ veure sumari del 11/05/2010 ]
Expedient
Inserció 2010-6380
Remitent AJUNTAMENT ALBIOL, L’
Emissor ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE L’ALBIOL
BOP 106/1
Resum Notifica a Juan José Serrano resolució d’ordre d’enderroc de les obres no legalitzables al c/ Avet, 3.
D.Publ. 10/05/10    –> [ veure sumari del 10/05/2010 ]
Expedient
Inserció 2010-6381
Remitent AJUNTAMENT ALBIOL, L’
Emissor ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE L’ALBIOL
BOP 106/1
Resum Notifica a Dolores Romero i altre resolució d’enderroc de les obres no legalitzables al c/ Dragó, 9.
D.Publ. 10/05/10    –> [ veure sumari del 10/05/2010 ]
Expedient
Inserció 2010-4128
Remitent AJUNTAMENT ALBIOL, L’
Emissor ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE L’ALBIOL
BOP 73/1
Resum Llista notificacions: Pedro M. Papaseit i altres. Liquidació aigua. Citació per compareixença.
D.Publ. 29/03/10    –> [ veure sumari del 29/03/2010 ]
Expedient
Inserció 2010-2459
Remitent AJUNTAMENT ALBIOL, L’
Emissor ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA
AJUNTAMENT DE L’ALBIOL
BOP 49/1
Resum Pressupost per a l’exercici 2010, plantilla de personal i relació de llocs de treball. Aprovació incial.
D.Publ. 01/03/10    –> [ veure sumari del 01/03/2010 ]
Expedient