Entrades per admin

Inventari del Fons Municipal de l’Albiol

L’any 2007 l’Arxiu Comarcal del Baix Camp fa fer el  lliurament a l’ajuntament de l’Albiol dels inventaris del fons municipal. En desconec el contingut però de ben segur que serà interessant de consultar-ho. Segons el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya aquests documents estan a disposició dels interessats en […]

Pressupost i Plantilla de l’Ajuntament de l’Albiol.

Publicat al Boleti Oficial de la Provincia n. 72 del 28-03-2011 2011/3500 – AJUNTAMENT DE L’ALBIOL Edicte Aprovat inicialment pel Ple de l-Ajuntament de l-Albiol de data 25 de febrer de 2011 el pressupost de la corporació per a l-exercici de l-any 2011, juntament amb la plantilla orgànica i relació de llocs de treball, s-exposa […]

Les Abelleres, les orquídies de l’Albiol

Les abelleres són unes  orquídies menudes, tenen tres pètals externs (sèpals) i tres d’interns (pètals).  D’aquest últims, en destaca el label o llavi, una superfície plana o bombada, acolorida i pilosa que sembla l’abdomen d’una vespa, els altres pètals acolorits o no, a vegades imiten les antenes de l’insecte. A l’arrel tenen dos tubercles arrodonits […]

URGENT Al.legacions cantera TERMINI 28 de Març

He substituït les al·legacions fetes per l’ajuntament per les de www.bonretorn.cat ja que considero que estan molt mes ben feta Imprès d’al.legacions Fa uns dies va sortir publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’anunci d’informació publica per l’ampliació d’una activitat  d’aprofitament de recursos miners, promoguda per Canteras La Ponderosa,  S.A. al terme […]

La venda de la Vall de la Selva.

El 13 de març de l’any 1217 el Paborde Ramon de Sant Llorenç compra, per 500 sous, a Dalmau i Berengària de l’Albiol, la vall de la Selva, amb tots els drets i honors que comporta (bovatge, farratge, emprius…). El document original fou dat, a la Selva, el dia 13 de les calendes del mes […]

El director de fabrica de Basf explica els seus primers passos en el mon laboral en les Canteres La Ponderosa

García Girona: ‘Me pasé media mili enviando currículums desde el cuartel” El director de fábrica de Basf explica su primeros pasos en el mundo laboral en Canteras La Ponderosa de Alcover. Joan Maria García Girona hizo el servicio militar en Lleida, en el cuerpo de artillería. Por las tardes ayudaba a su teniente a redactar […]

L‘Ajuntament inicia un expedient de denominació de diferents Carrers que no en tenen del municipi

Publicat al BOP núm. 61  15-03-2011 2011/2879 – AJUNTAMENT DE L’ALBIOL Anunci El Ple d’aquest Ajuntament, per acord de data 25 de febrer de 2011 va aprovar inicialment expedient de denominació de diferents carrers que no en tenen, i la seva inclusió en el nomenclàtor del municipi. La qual cosa es fa pública segons el […]

Els militants de UDC de l’Albiol es traslladen a l’agrupació local de Tarragona

Dimite la ejecutiva de UDC en Tarragona por discrepancias con la cúpula provincial “Se han producido interferencias inaceptables” en la elaboración de las listas para el Ayuntamiento de Tarragona, dice el máximo reponsable del partido en la ciudad EFE – Tarragona – 08/03/2011 Los diez integrantes del comité ejecutivo local de Unió Democràtica de Catalunya […]

Edicte. Compte general exercici 2010. Exposició pública.

2011/1562 – AJUNTAMENT DE L-ALBIOL Edicte Rendits els comptes anuals corresponents a l’exercici 2010 integrat pel de la  corporació, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes, resten exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament per un termini de 15 dies hàbils. Durant aquest termini i […]