L’Ermita de Santa Maria

La Ermita de Santa Maria esta situada a Masies Catalanes Villa Urrutia a  va ser construida al voltants de l’any 1965, , es un ermita te un estil que recorda a una  masia catalana i en destaca el seu campanar amb l’escala de caragol de mèrit en aquella epoca, i  especialment els frescos pintats per l’artista, de reconegut prestigi, Nuria Llimona,

L’arquitecte fa ser Francisco de A. Sauri i el constructor el nostre vei Sr.Tombas, de fet el Sr. Tombas va ser qui va construir la majoria dels xalets de la primera epoca  a Masies Catalanes

A l’inaguració de la Capella dedidcada a Santa Maria, es fa amb gran solemnitat i assitiren el Cardenal Benjamin de Arriba Casto i entre els capallans joves hi figura el que va ser Rector d’Alcover.

Mossen Antoni Solsona, de la parroquia d’Alcover va ser l’encarregat de l’atenció pastoral, quan Mossen Antoni es va fer gran va ser substituit per Mn. Jaume Gabarra, l’exessiva carrega pastoral i potser la salut quelcom delicada de Mossen Jaume provoquen que l’atenció de l’ermita no fos tan regular com avans.

Si feia missa cada diumengue aixi  com casaments o primeres comunions, en molts casos de molts del pioners de Masies Catalanes i com es llògic per la Festa major s’oficiava una solemne missa

Per Nadal cada es any feia un pessebre popular al atri de l’Esglesia i el dia 24 la Missa del Gall en la que alguns anys l’Esglesia es quedava petita la missa era un recital de sorpreses simpàtiques en un ambient calid en mig del fred de Nadal.

L’ermita també es va utilitzar per diferentes trobades de caire religios, com van ser diferents trobades de sacerdots sense ministeri.

En l’actualitat encara esta consagrada i si cel.lebren molt de tant en tant algun casament.