Plant Residus HO HEM ACONSEGUIT !!!!!!

Quasi tots vostès recorden que el passat 19 de juliol de 2006, els vàrem convocar a una assemblea per informar-los que el municipi veí estava tramitant una llicencia per ubicar tot just al límit, a la rotonda de l’olivera, i a tant sols 514 mts de Masies Catalanes, una Planta de Selecció i Transferència de Residus de la Construcció.

Recordaran també, que se’ls va explicar quins son els antecedents d’aquestes plantes; pols, soroll, i en el cas de l’Albiol, un augment important de circulació de camions i molèsties als veïns més propers. Vista la gravetat del problema que de sobte ens varen trobar damunt la taula, un important moviment ciutadà es va mobilitzar; i en un temps record varem reunir un total de 583 al·legacions oposant-se a l’ubicacio d’aquesta planta, ja que perjudicava a l’Albiol i mes directament a Masies Catalanes.

Des de l’Ajuntament de l’Albiol i a traves del nostre servei jurídic, es varen presentar, en temps i forma, tot un seguit d’al.legacions, encaminades a aconseguir el nostre objectiu prioritari;
que la Comissió d’Urbanisme de Tarragona, denegues la llicencia,
cosa especialment difícil d’aconseguir, donat que tots els informes, inclòs el que va emetre el Departament de Medi Ambient de la Generalitat, eren favorables que aquesta planta estès situada en el lloc dissenyat.

Tot i així finalment, podem estar satisfets,

¡!HO HEM ACONSEGUIT¡!
La Comissió d’Urbanisme de Tarragona en la reunió del passat dia 17, va DENEGAR la llicencia sol·licitada per l’Empresa Excavacions Masdeu SL per considerar, segons consta en la premsa escrita del dia 18, i en paraules del Director General d’Urbanisme “que aquest tipus de plantes generen un seguit de molèsties que no es poden evitar si l’activitat no es fa en un espai tancat, i això necessita que l’instal.lació s’hagi de fer en un polígon industrial, i mai en un sòl no urbanitzable, com era el cas”.
Finalment, en el meu nom i en el del Consistori que represento, voldria donar les gràcies a tots vostès pel grau d’implicació envers aquest problema, resolt satisfactòriament. Voldria expressar el meu agraïment a l’Entitat Urbanística (EUC), a l’Associació de Dones de l’Albiol, a l’Associació de Defensa Forestal (ADF), i als membres de la Plataforma “No a la Planta”, per l’elevat grau d’implicació i de col·laboració que han tingut amb l’Ajuntament, per aconseguir que aquesta Planta de Residus d’Obra no s’instal.li en el lloc previst.

El Consistori valora molt positivament la conclusió de la Comissió d’Urbanisme, estem satisfets i contents, per que finalment la responsabilitat, el seny i el sentit comú s’hagin imposat,

Andreu Carrasco Sardà
Alcalde de l’Albiol

Hola Albiol

Benvingut a ALBIOL.info El blog d’informació de l’albiol, on trobaràs tota l’informació del municipi publicada en diferents espais.

A mes a mes tambe hi podras llegir articles de diverses materies referents al l’Albiol i el seu entorn.

Aqui hi trobaras tota l’informacio que es publica a sobre l’albiol, i a mes a mes podras comentar sense cap censusra totes les noticies i informacions  publicades en en altres webs ,  rutes bioturistiques i molt mes.

Que tens quelcom a dir… no pensis registra’t i publica els teus articles o comentaris  Animat !!